fbpx

PRIPUČIAMŲ BATUTŲ

SAUGAUS

NAUDOJIMO SĄLYGOS IR

TAISYKLĖS

1. Pripučiami batutai statomi ant lygaus žolės paviršiaus. Jei klientai nori batutą statyti ant
trinkelių ar kito kieto paviršiaus privalo apie tai informuoti iš anksto! Taip pat, turi
informuoti apie sudėtingą priėjimą iki vietos, kur stovės batutas (jeigu yra laiptai,
įkalnė/nuokalnė, siauri varteliai ar pan.) Iš anksto neinformavus, pasiliekame teisę
batuto nestatyti! Pripučiami batutai statomi kuo toliau (ne mažiau nei 1 m.) nuo aštrių
daiktų, medžių šakų, ugnies, vandens ar kitų kietų daiktų, kurie gali pažeisti įrenginį.
2. Batutai yra nuomojami parai laiko. Nesvarbu kokiu laiku jie yra pastatomi, sekančią
dieną
jie gali būti surenkami pagal poreikį ir nuo ryto.
3. Dėmesio!!! Pastačius batutą turite atjungti laistymo sistemą jeigu tokia yra ir vejos
pjovimo robotą, kad nesupjaustytų batuto.
4. Pripučiami batutai turi būti grąžinti švarūs ir be mechaninių pažeidimų. Sugadinus ar
suplėšius batutą, nuomininkas privalo apie tai pranešti ir apmokėti taisymo išlaidas.
Nenatūraliai supurvintus batutus ( pav. kai batute randami maisto likučiai, medžių lapai
ar spygliai, didelis kiekis smėlio ar žemių ar pan.) klientas privalo išvalyti pats arba
mokėti papildomą priemoką už batuto išvalymą.
5. Pripučiamas batutas turi būti naudojamas oro pompą nuolat įjungus į
elektros tinklą. Jeigu pripučiamas batutas pradeda išsileisti be jokios
priežasties, pirmiausia, nedelsiant pašalinkite
nuo pripučiamo batuto visus vaikus. Toliau, jeigu pompa nustojo
veikti, patikrinkite, ar ji nebuvo atjungta. Jeigu oro pompa veikia,
patikrinkite oro įsiurbimą pompos pusėje dėl nepraeinamumo ir
pūtimo alkūnę, kad įsitikintumėte, ar ji yra sandariai priveržta prie
oro pompos. Jeigu neišsiaiškinate oro išsileidimo priežasties,
nedelsiant susisiekite su pripustukai.lt komanda
6. Naudojimo metu oro pompą laikyti toliau nuo vandens šaltinio,
sausoje vietoje.
7. Neleiskite vaikams artintis prie oro pompos tuo metu, kai ji veikia.

8. Nestatykite batuto galimo gaisro pavojaus vietose.
9. Niekada neleiskite asmenų ant nepilnai pripūsto ar išsileidžiančio
batuto.
10. Tinkamas pripučiamo batuto pritvirtinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti vaikų
saugumą. Jeigu pripučiamą batutą statote ant žolės, pritvirtinkite kuoleliais bent keturis
batuto kampus. Visus kuolelius pilnai sukalkite į žemę 45 laipsniu kampu, kad niekas
už jų neužkliūtų. Galite įkalti kuolelius ir kiekvieno šono viduryje, nors įprastai pakanka
pritvirtinti tik batuto kampus. Jeigu pripučiamas batutas yra išjudinamas, iš karto būtina
jį vėl pritvirtinti ir tai kontroliuoti pastoviai. Jeigu pripučiamas batutas statomas ant
kieto paviršiaus, tada kampuose esančius tvirtinimo žiedus sukabinkite prie tvirtų
konstrukcijų (tvorų, stulpų ir pan.). Jeigu pripučiamas batutas yra išjudinamas, iš karto
būtina jį vėl pritvirtinti ir tai kontroliuoti pastoviai. Statant batutą ant vejos, užsakovas
privalo pranešti apie įkastas laistimo sistemas, kad kuoliukai jų nepažeistų, už tai
pripustukai.lt neatsako. Tokiu atveju, kai batutą montuoja Nuomotojas, o batutas
statomas kliento nurodytoje vietoje, kurioje nėra galimybės įtvirtinti batuto į žemę,
atsakomybę dėl saugumo dėl netinkamo batuto įtvirtinimo prisiima klientas.
11. Prieš išvyniojant batutą, būtina po juo patiesti patiesalą, išskyrus
atvejus, kai statote batutą vidaus patalpose ant švaraus paviršiaus, žolės.
12. Nėščioms moterims, asmenims, anksčiau patyrusiems sužalojimų ar
bet kokią kitą medicininę traumą ir kitiems, kurie gali būti jautrūs
kritimo, susidūrimo ar šokinėjimo žalai, neleidžiama lipti į/ant
pripučiamo batuto jokiais atvejais.
13. Vaikai, šokinėjantys ant batuto, turi būti be avalynės.
14. Vaikai, šokinėjantys ant batuto, negali turėti jokių aštrių daiktų nei
rankose, nei ant savęs, nei drabužių kišenėse, negali turėti laikrodžių ir kitų
juvelyrikos dirbinių.
15. Negalima lipti ant/per pripučiamo batuto sienas, bėgioti į pripučiamo
batuto sienas, šonus ar stogą.
16. Į netinkamą pripučiamo batuto naudojimą įeina salto ore atgal ar į
priekį, tai pat bet kokios rūšies imtynės ar šokinėjimas vieniems ant
kitų. Būnant ant pripučiamo batuto negali būti jokio stumdymosi.
Taip pat neleidžiamas nustūmimas nuo pripučiamo batuto
čiuožyklos. Tokie veiksmai gali sukelti sužalojimus, įskaitant (bet
jais neapsiribojant), pavyzdžiui, patempimus, kaklo ir nugaros
traumas ar kaulų lūžius.

17. Jeigu ankščiau nesate gavęs leidimo iš pripustukai.lt komandos,
niekada nedėkite vandens žarnos ir apskritai nepilkite vandens ant
pripučiamo batuto. Jeigu pripučiamas batutas sušlampa, visi turi nuo
jo pasišalinti, suaugęs žmogus turi jį nuvalyti ir užtikrinti, kad jis yra
sausas prieš leidžiant vėl naudotis pripučiamu batutu. Batutas neturi
būti šlapias asmenims juo naudojantis.
18. Absoliučiai jokie bet kokios rūšies naminiai ar kiti gyvūnai nėra
leidžiami būti ant ar šalia pripučiamo batuto bet kokiu metu.
19. Ant batuto čiuožyklų, laipynių draudžiama dėti bet kokius daiktus
(žaislus, kamuolius ir pan.).
20. Valgyti ir gerti naudojantis batutu draudžiama.
21. Vaikams pramogaujant ant batuto privaloma nuolatinė
suaugusiojo priežiūra, pripustukai.lt už vaikų saugumą neneša jokios atsakomybės. Tai
privalo padaryti patys klientai.
22. Vaikai, pramogaujantys ant batuto, turi netrukdyti saugiai pramogauti
vieni kitiems, t.y. jie turi būti panašaus amžiaus bei kūno sudėjimo.
23. Maksimalus leistinas vaiko, galinčio šokinėti ant didelio batuto svoris turi būti ne
daugiau nei 80 kg bei bendras vaikų svoris priklauso nuo batuto išmatavimų.
24. Jeigu yra nepalankaus oro grėsmė, įskaitant stiprų vėją (20 ar
daugiau m/s greičio), perkūniją ar šaltas oro sąlygas (žemiau nei 4
°C), turite nedelsiant liepti vaikams, tuo metu besinaudojantiems
pripučiamu batutu, nulipti. Tada oro pompa turi būti išjungiama ir
pašalinama, o pripučiamam batutui leidžiama išsileisti.
25. Jeigu batutas sušlampa dėl lietaus, tada prieš jo grąžinimą, jeigu
nelyja lietus, reikia jį palaikyti pripūstą ne mažiau 2-3 val., kad batutas
išdžiūtų prieš jo atidavimą.