fbpx

PRIPUČIAMŲ BATUTŲ SAUGAUS
NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Pripučiamas batutas turi būti pastatytas ir naudojamas 1,5 m
atstumu nuo sienų, medžių ir bet kokių kitų kietų daiktų.
2. Pripučiamas batutas turi būti naudojamas oro pompą nuolat įjungus į
elektros tinklą. Jeigu pripučiamas batutas pradeda išsileisti be jokios
priežasties, atlikite šiuos veiksmus: pirmiausia, nedelsiant pašalinkite
nuo pripučiamo batuto visus vaikus. Toliau, jeigu pompa nustojo
veikti, patikrinkite, ar ji nebuvo atjungta. Jeigu oro pompa veikia,
patikrinkite oro įsiurbimą pompos pusėje dėl nepraeinamumo ir
pūtimo alkūnę, kad įsitikintumėte, ar ji yra sandariai priveržta prie
oro pompos. Jeigu neišsiaiškinate oro išsileidimo priežasties,
nedelsiant susisiekite su pripustukai.lt komanda kontaktiniu telefonu
+370605 71486
3. Naudojimo metu oro pompą laikyti toliau nuo vandens šaltinio,
sausoje vietoje.
4. Neleiskite vaikams artintis prie oro pompos tuo metu, kai ji veikia.
5. Nestatykite batuto galimo gaisro pavojaus vietose.
6. Niekada neleiskite asmenų ant nepilnai pripūsto ar išsileidžiančio
batuto.
7. Pripučiamas batutas turi būti statomas ir naudojamas ant lygaus,
tvirto paviršiaus (vejos, žolės ir kt.).
8. Tinkamas pripučiamo batuto pritvirtinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti vaikų saugumą. Jeigu pripučiamą batutą statote ant žolės, pritvirtinkite kuoleliais bent keturis batuto kampus. Visus kuolelius pilnai sukalkite į žemę 45o laipsniu kampu, kad niekas už jų neužkliūtų. Galite įkalti kuolelius ir kiekvieno šono viduryje, nors įprastai pakanka pritvirtinti tik batuto kampus. Jeigu pripučiamas batutas yra išjudinamas, iš karto būtina jį vėl pritvirtinti ir tai kontroliuoti pastoviai. Jeigu pripučiamas batutas statomas ant kieto paviršiaus, tada kampuose esančius tvirtinimo žiedus sukabinkite prie tvirtų konstrukcijų (tvorų, stulpų ir pan.). Jeigu pripučiamas batutas yra išjudinamas, iš karto būtina jį vėl pritvirtinti ir tai kontroliuoti pastoviai. Statant batutą ant vejos, užsakovas privalo pranešti apie įkastas laistimo sistemas, kad kuoliukai jų nepažeistų, už tai pripustukai.lt neatsako.

9. Prieš išvyniojant batutą, būtina po juo patiesti patiesalą, išskyrus
atvejus, kai statote batutą vidaus patalpose ant švaraus paviršiaus, žolės.

10. Nėščioms moterims, asmenims, anksčiau patyrusiems sužalojimų ar
bet kokią kitą medicininę traumą ir kitiems, kurie gali būti jautrūs
kritimo, susidūrimo ar šokinėjimo žalai, neleidžiama lipti į/ant
pripučiamo batuto jokiais atvejais.
11. Vaikai, šokinėjantys ant batuto, turi būti be avalynės.
12. Vaikai, šokinėjantys ant batuto, negali turėti jokių aštrių daiktų nei
rankose, nei ant savęs, nei drabužių kišenėse.
13. Vaikai, šokinėjantys ant batuto, negali turėti laikrodžių ir kitų
juvelyrikos dirbinių.
14. Negalima lipti ant/per pripučiamo batuto sienas, bėgioti į pripučiamo
batuto sienas, šonus ar stogą.
15. Į netinkamą pripučiamo batuto naudojimą įeina salto ore atgal ar į
priekį, tai pat bet kokios rūšies imtynės ar šokinėjimas vieniems ant
kitų. Būnant ant pripučiamo batuto negali būti jokio stumdymosi.
Taip pat neleidžiamas nustūmimas nuo pripučiamo batuto
čiuožyklos. Tokie veiksmai gali sukelti sužalojimus, įskaitant (bet
jais neapsiribojant), pavyzdžiui, patempimus, kaklo ir nugaros
traumas ar kaulų lūžius. Apie bet kokį sužalojimą turi būti nedelsiant
pranešta pripustukai.lt komanda kontaktiniu telefonu +370605 71486
16. Jeigu ankščiau nesate gavęs leidimo iš pripustukai.lt komandos,
niekada nedėkite vandens žarnos ir apskritai nepilkite vandens ant
pripučiamo batuto. Jeigu pripučiamas batutas sušlampa, visi turi nuo
jo pasišalinti, suaugęs žmogus turi jį nuvalyti ir užtikrinti, kad jis yra
sausas prieš leidžiant vėl naudotis pripučiamu batutu. Batutas neturi
būti šlapias asmenims juo naudojantis.
17. Absoliučiai jokie bet kokios rūšies naminiai ar kiti gyvūnai nėra
leidžiami būti ant ar šalia pripučiamo batuto bet kokiu metu.
18. Ant batuto čiuožyklų, laipynių draudžiama dėti bet kokius daiktus
(žaislus, kamuolius ir pan.).
19. Valgyti ir gerti naudojantis batutu draudžiama.
20. Vaikams pramogaujant ant batuto privaloma nuolatinė
suaugusiojo priežiūra, pripustukai.lt už vaikų saugumą neneša jokios atsakomybės. Tai privalo padaryti patys klientai.
21. Vaikai, pramogaujantys ant batuto, turi netrukdyti saugiai pramogauti
vieni kitiems, t.y. jie turi būti panašaus amžiaus bei kūno sudėjimo.

22. Maksimalus leistinas vaiko, galinčio šokinėti ant batuto, svoris bei
bendras vaikų svoris priklauso nuo batuto išmatavimų.
23. Jeigu yra nepalankaus oro grėsmė, įskaitant stiprų vėją (20 ar
daugiau m/s greičio), perkūniją ar šaltas oro sąlygas (žemiau nei 4
°C), turite nedelsiant liepti vaikams, tuo metu besinaudojantiems
pripučiamu batutu, nulipti. Tada oro pompa turi būti išjungiama ir
pašalinama, o pripučiamam batutui leidžiama išsileisti.
24. Jeigu batutas sušlampa dėl lietaus, tada prieš jo grąžinimą, jeigu
nelyja lietus, reikia jį palaikyti pripūstą ne mažiau 1 val., kad batutas
išdžiūtų prieš jo atidavimą.